|TERBARU     /fa-fire/_$type=slider$sn=hide$cate=0$show=home$va=0$d=0$cm=0

Keteladanan Yan Hui

颜回的榜样 (yán huí de bǎng yàng)


oleh Suyena Adegunawan (陳書源 Tan Su Njan)

GENTAROHANI.COM — Yan Hui 颜回 (yán huí) (523-490 SM) nama lainnya Zi Yuan 子渊 (zǐ yuān) atau Yan Yuan 颜渊 (yán yuān). Anak dari Yan Yao 颜繇 (yán yáo) murid Nabi Kong Zi juga, berasal dari Negeri Lu 鲁国 (lǔ guó) jaman Musim Semi dan Gugur atau Chunqiu Shidai 春秋时代 (chūn qiū shí dài).

Pada usia 14 tahun mulai berguru kepada Nabi sampai akhir hayatnya. Dia datang menghadap Nabi dengan pakaian kumal, sepatu rumput rusak, wajahnya kuning, badannya pendek, kurus dan kecil, jidatnya sangat lebar menonjol ke depan, kedua bola matanya masuk ke dalam kelopak mata.

Yan Hui
Menurut adat dan kebiasaan jaman Nabi jika seorang akan berguru kepada orang lain wajib menyerahkan daging kering Shuxiu 束修 (shù xiū) kepada gurunya. Shuxiu arti sebenarnya adalah daging kering, semacam dendeng, kemudian artinya berkembang menjadi uang sekolah. Yan Hui hanya melakukan sujud tiga kali kepada Nabi sanbai ketou 三拜磕头 (sān bài kē tóu).

Penerimaan Yan Hui dengan kondisi itu menjadi murid Nabi merupakan bukti prinsip Nabi sesuai dengan Sabda Suci XV Wee Ling Kong《论语·卫灵公》(lún yǔ wèi líng gōng) - Rajamuda Wei Ling Gong, ayat 39 (Halaman 284):

子曰:「有教无类。」
zǐ yuē yǒu jiào wú lèi

Nabi bersabda: “Ada pendidikan tiada perbedaan.”
Prinsip kesederhanaan lain tampak dalam Sabda Suci XV《论语·卫灵公》(lún yǔ wèi líng gōng) - Rajamuda Wei Ling Gong, ayat 32 (Halaman 282):
子曰:「君子谋道不谋食。耕也,馁在其中矣;学也,禄在其中矣。
zǐ yuē jūn zǐ móu dào bù móu shí gēng yě něi zài qí zhōng yǐ xué yě lù zài qí zhōng yǐ
君子忧道不忧贫。」
jūn zǐ yōu dào bù yōu pín

Nabi bersabda: “Seorang Kuncu mengutamakan Jalan Suci, tidak mengutamakan soal makan. Orang bercocok tanam, mungkin juga masih dapat kelaparan, orang belajar, mungkin juga mendapatkan kedudukan. Seorang Kuncu merasa susah kalau tidak dapat hidup dalam Jalan Suci, tidak susah karena miskin.”
Semula Nabi tidak terlalu memperhatikan Yan Hui, dalam Sabda Suci II Wi Cing 为政 (wéi zhèng) - Wei Zheng, Memerintah, ayat 9 (Halaman 106):
子曰:「吾与回言终日,不违 如愚。退而 省其私,亦足以发。回也,不愚。」
zǐ yuē wú yǔ huí yán zhōng rì bù wéi rú yú tuì ér xǐng qí sī yì zú yǐ fā huí yě bù yú

Nabi bersabda: “Sepanjang hari aku bercakap-cakap dengan Hwee (Gan Yan); dalam percakapan ia tidak pernah membantah, seolah-olah seorang bodoh. Tetapi, setelah ia undur diri dari hadapanKu dan Kuselidiki perilaku dalam kehidupan pribadinya, ternyata ia dapat memenuhi ajaranKu. Sesungguhnya Hwee tidak bodoh.”
Tetapi kemudian Nabi sering mengeluarkan kata-kata pujian, dalam Sabda Suci V Kong-Ya Tiang
《论语·公冶长》(lún yǔ gōng yě zhǎng), ayat 9 (Halaman 136-137):
子谓子贡曰:「女与回也孰愈?」对曰:「赐也何敢望回。
zǐ wèi zǐ gòng yuē nǚ yǔ huí yě shú yù duì yuē cì yě hé gǎn wàng huí
回也闻一以知十,赐也闻一以知二。」
huí yě wén yī yǐ zhī shí cì yě wén yī yǐ zhī èr
子曰:「弗如也!吾与女弗如也。」
zǐ yuē fú rú yě wú yǔ nǚ fú rú yě

Nabi bertanya kepada Cu-khong, “Engkau dengan Hwee, siapakah kiranya yang lebih tangkas berpikir?”Cu-khong menjawab, “Bagaimana Su berani membandingkan diri dengan Hwee? Hwee bila mendengar satu dapat mengerti sepuluh, sedangkan Su bila mendengar satu dapat mengerti paling-paling dua.”Nabi bersabda, “Memang tidak sebanding. Bahkan Aku denganmu tetap tidak sebanding dengannya.”
Istilah lain yang digunakan untuk menyebut orang pintar:
 1. 聪明过人 (cōng míng guò rén), artinya pintar melebihi orang lain;
 2. 长于深思 (cháng yú shēn sī), artinya berpikir panjang dan mendalam;
 3. 完全理解 (wán quán lǐ jiě), artinya mengerti keseluruhan;
 4. 闻一知十 (wén yī zhī shí), artinya bertanya satu mengerti sepuluh;
 5. 孔子的得意门生 (kǒng zǐ de dé yì mén shēng), artinya murid kesayangan Nabi Kong Zi.
Berbeda dengan murid Nabi lainnya yang berambisi menjadi pejabat negara, selama hidupnya Yan Hui tidak pernah menjadi pejabat negara. Yan Hui memilih hidup bersama Nabi meskipun secara fisik-material serba kekurangan, tetapi hati selalu ceria.

Ketika Yan Hui berusia 29 tahun, semua rambutnya sudah putih. Seluruh hidupnya diabdikan untuk menunjang pendidikan swasta yang diselenggarakan Nabi. Ia menyusun semua buku referensi yang terbuat dari bilah bambu dijahit dengan tali kulit kerbau. Satu-satunya murid Nabi yang diminta memeriksa tulisan Nabi Chunjiu Jing 春秋经 (chūn qiū jīng).

Dalam Sabda Suci VI Yong Ya 雍也 - Yong Ye, ayat 11 (Halaman 150):
箪 (dān) bakul nasi bambu 
瓢 (piáo) gayung

子曰:「贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷。
zǐ yuē xián zāi huí yě yī dān shí yī piáo yǐn zài lòu xiàng
人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也!」
rén bù kān qí yōu huí yě bù gǎi qí lè xián zāi huí yě

Nabi bersabda: “Sungguh bijaksana Hwee! Dengan hanya sebakul nasi kasar dan segayung air, diam di kampong buruk yang bagi orang lain sudah tidak tahan, tetapi Hwee tidak berubah kegembiraannya. Sungguh bijaksana Hwee.”
回: 顏淵 = 颜回
一箪一瓢 (yī dān yī piáo) atau 箪食瓢饮 (dān shí piáo yǐn) adalah ungkapan satu bakul dan satu gayung; seorang yang hidup fakir hanya memiliki satu bakul makanan dan satu gayung minuman.

Kondisi hidup Yan Hui kemudian menjadi ungkapan 成语 (chéng yǔ): 箪瓢陋巷 (dān piáo lòu xiàng) hidup hanya mempunyai satu bakul nasi dan satu gayung minum, rumahnya berada di gang yang buruk; hidup sederhana merupakan kemewahan; bersahaja dan lugu; hidup tentram bahagia ketika menerima keadaan miskin; hidup tenang dalam suasana miskin, gembira menjalankan prinsip kepercayaan dan moral.

Sikap Yan Hui yang rendah hati dapat dilihat dalam Sabda Suci V, Kong-Ya Tiang《论 语·公冶长》(lún yǔ gōng yě zhǎng), kutipan 2 kalimat dari ayat 26 (Halaman 143)
颜渊、季路侍。子曰:「盍各言尔志?」
yán yuān jì lù shì zǐ yuē hé gè yán ěr zhì
 颜渊曰:「愿无伐善,无施劳。」
yán yuān yuē yuàn wú fá shàn wú shī láo

Nabi duduk, Gan Yan dan Kwi-lo mendampinginya. Nabi bersabda: “Mengapa kalian tidak menyatakan cita-citamu?”Gan Yan berkata pula: “Murid ingin tidak menonjolkan kebaikan diri dan memamerkan jasa.”
Dalam Sabda Suci VI Yong Ya 雍也 (yōng yě) - Yong Ye, ayat 3 (Halaman 146-147):
哀公问:「弟子孰为好学?」孔子对曰:「有颜回者好学,
āi gōng wèn dì zǐ shú wéi hào xué kǒng zǐ duì yuē yǒu yán huí zhě hào xué
不迁怒,不贰过。不幸短命死矣!今也则亡,未闻好学者也。」
bù qiān nù bù èr guò bú xìng duǎn mìng sǐ yǐ jīn yě zé wáng wèi wén hǎo xué zhě yě

Pangeran Ai bertanya, “Siapakah di antara murid-murid yang suka belajar?”Nabi menjawab, “Hwee-lah benar-benar suka belajar, ia tidak memindahkan kemarahan kepada orang lain dan tidak pernah mengulangi kesalahan. Sayang takdir usianya pendek dan telah mati. Sekarang sudah tiada. Kini Aku belum melihat lagi yang benar- benar suka belajar.”
Sabda Suci IX Cu Han 子罕 (zǐ hǎn) - Zi Han - Yang Jarang Dilakukan Nabi, ayat 21 (Halaman 21):
子谓颜渊,曰:「惜乎!吾见其进也,未见其止也。」
zǐ wèi yán yuān yuē xī hū wú jiàn qí jìn yě wèi jiàn qí zhǐ yě

Nabi membicarakan tentang Gan Hwee, “Sungguh sayang (sekarang sudah meninggal dunia)! Aku hanya melihat kemajuannya, tidak pernah melihat ia berhenti.”
Pada tahun 490 SM Yan Hui yang diharapkan menjadi penerus Nabi wafat dalam usia 32 tahun karena sakit, Kong Zi berduka cita mendalam. Bagi Nabi,Yan Hui sering dijadikan acuan atau teladan belajar untuk murid lainnya. Yan Hui adalah salah satu murid Nabi yang paling pandai, tetapi selalu bersikap rendah hati dan sabar.

Dalam Sabda Suci XI Sian Cien 先进 (xiān jìn) - Xian Jin, Para Pendahulu, ayat 9 (Halaman 209) dinyatakan:
颜渊死。子曰:「噫!天丧予!天丧予!」
yán yuān sǐ. zǐ yuē: yī! tiān sàng yǔ! tiān sàng yǔ

Ketika Gan Yan meninggal dunia, Nabi berseru, “O, mengapa Tuhan mendukakanKu? Mengapa Tuhan mendukakanKu?”
Sabda Suci XI Sian Cien 先进篇- Xian Jin- Para Pendahulu, ayat 10 (Halaman 209):
颜渊死,子哭之恸。从者曰:「子恸矣。」
yán yuān sǐ, zǐ kū zhī tòng cóng zhě yuē zǐ tòng yǐ
曰:「有恸乎?非夫人之为恸而谁为!」
yuē: yǒu tong hū fēi fū rén zhī wéi tong ér shuí wéi

Tatkala Gan Yan meninggal dunia, Nabi menangis sangat sedih.Murid-murid berkata, “Sungguh Guru sangat sedih.”Nabi bersabda, “Terlalu sedihkah Aku? Kalau Aku tidak bersedih untuk dia, untuk siapakah Aku boleh bersedih?”.
Dalam 《礼记 - Liji》 Catatan Kesusilaan, Buku ke-1 曲禮下 - Qu Li II 曲礼下.
Adat Susila Khiok Lee Bagian II, Pasal 17:
颜渊之丧,馈祥肉,孔子出受之,入,弹琴而后食之。
yán yuān zhī sang kuì xiáng ròu kǒng zǐ chū shòu zhī rù tán qín ér hòu shí zhī

Di dalam upacara perkabungan untuk Yan Yuan, sebagian dari sajian sembahyang akhir masa perkabungan (Xiang) dikirimkan kepada Nabi. Beliau segera keluar dan menerimanya. Setelah masuk ke rumah beliau memetik kecapinya baru kemudian memakannya.
Dalam 《礼记 - Liji》Buku ke-1 曲禮下 - Qu Li II 曲礼下. Adat Susila Khiok Lee B. Bagian II, Pasal 18.
 颜渊之丧,馈祥肉,孔子出受之,入,弹琴而后食之。
yán yuān zhī sang kuì xiáng ròu kǒng zǐ chū shòu zhī rù tán qín ér hòu shí zhī

Di dalam upacara perkabungan untuk Yan Yuan, sebagian dari sajian sembahyang akhir masa perkabungan (Xiang) dikirimkan kepada Nabi. Beliau segera keluar dan menerimanya. Setelah masuk ke rumah beliau memetik kecapinya baru kemudian memakannya.
Pada tahun 496 - 483 SM) Nabi Kong Zi dan belasan muridnya di antaranya Zi Lu 子路 (zǐ lù), Ran You 冉有 (rǎn yǒu), Zi Gong 子贡 (zǐ gòng) dan Yan Yuan 颜渊 (yán yuān) meninggalkan Negeri Lu menjalani pengembaraan ke berbagai negera selama hampir 14 tahun yang dikenal dengan zhouyou lieguo 周游列国 (zhōu yóu liè guó). Perjalanan mereka mempunyai misi untuk memperkenalkan ideologi etika politik. Misi ini merupakan perintah Shangdi 上帝 (shàng dì) kepada Nabi Kong Zi untuk menjadi Muduo 木铎 (mù duó). Di antara peserta perjalanan, Yan Hui yang termuda, ia senantiasa menjaga buku-buku klasik. Mengalami banyak penderitaan dalam perjalanan, Yan Hui termasuk yang tidak pernah mengeluh.

Teladan yang diperoleh dari Yan Hui:
 1. Belajar seperti orang kelaparan dan kehausan 如肌似渴 (rú jī sì kě);
 2. Orang miskin mendapat kegembiraan antara lain dari belajar;
 3. Tiap orang bereksistensi dari bakat dan kelebihan masing-masing, hidup tanpa imitasi, rekayasa.
 4. Menunjukkan sikap rendah hati; tidak rendah diri meskipun miskin;
 5. Miskin harta bukan halangan untuk sukses belajar; 
 6. Bukti bahwa pendidikan Nabi tidak ada diskriminasi; 
 7. Belajar tidak memikirkan jabatan.
Tidak ada karya tulis yang ditinggalkan, tetapi pernyataan sikapnya banyak disebutkan dalam Sabda Suci. Setelah wafat disebut 复圣 (fù shèng).
Fu Sheng Miao - Shandong
Altar Yan Hui
Makamnya di 山东省 (shān dōng shěng) Propinsi Shandong 曲阜城北部 (qǔfùchéngběibù) sebelah utara Kota Qufu, disebut 颜庙 (yán miào) atau 复圣庙 (fù shèng miào). (bwt)


KOMENTAR

BLOGGER
Nama

GERBANG,81,KIBAR KABAR,15,LAYAK NGERTI,50,LORONG,58,NOT,1,PILIHAN,117,SANGGURDI,7,SEPATU,8,TOPI,23,TSN,78,TSUN,4,USL,73,VIDEO,32,YUHO,1,ZATH,1,ZBWT,13,ZEF,23,ZEVA,1,ZKG,28,
ltr
item
Genta Rohani: Keteladanan Yan Hui
Keteladanan Yan Hui
颜回的榜样 (yán huí de bǎng yàng)
https://www.wabashcenter.wabash.edu/syllabi/a/adler/1JN1T-471/Images471/kong-lao-m.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Uob2988uZko/XIm3MrFGYyI/AAAAAAAAAAM/h3O4joATFQMgqhVRRLlGzmD_krFoAj5kwCLcBGAs/s72-c/bakul.jpg
Genta Rohani
https://www.gentarohani.com/2019/03/keteladanan-yan-hui.html
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/2019/03/keteladanan-yan-hui.html
true
9139491462367974246
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Baca lebih Balas Batal Hapus Oleh Beranda PAGES POSTS View All Rekomendasi untuk Anda LABEL ARSIP CARI ALL POSTS Not found any post match with your request Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu lalu Followers Follow KONTEN PREMIUM Harap SHARE untuk membuka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy