|TERBARU     /fa-fire/_$type=slider$sn=hide$cate=0$show=home$va=0$d=0$cm=0

Cikal-bakal Kitab Perubahan - Bagian 2

《易经》的来源 (yì jīng de lái yuán) Bagian 2

BELAJAR KEBIJAKSANAAN DARI GEJALA ALAM

向自然现象学智慧
xiàng zì rán xiàn xiàng xué zhì huì

oleh: Suyena Adegunawan (陳書源 Tan Su Njan)


GENTAROHANI.COM — Nabi Fu Xi 伏羲 (fú xī) hidup sekitar tahun 2953-2838 SM, Fu Xi tertarik mengamati gejala alam seperti peredaran matahari, bulan dan benda langit lainnya. Alat yang digunakan Nabi Fu Xi untuk mengamati tata surya berbentuk siku yang kemudian terkenal sebagai jam matahari atau 圭表 (guī biǎo) dan tongkat kayu.

圭表 (guī biǎo)

Dalam Kitab Yak King《易经》 (Yi Jing) Bab II Sejarah Peradaban, Pasal 11 (kutipan), Halaman 151:
古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,
gǔ zhě bāo xī shì zhī wáng tiān xià yě yǎng zé guān xiàng yú tiān fǔ zé guān fǎ yú dì 

Pada jaman dahulu kala, Baginda Po Hi (包犧) (2952-2838 SM) memerintah di bawah langit itu; beliau menengadah memeriksa berbagai SIANG (象), peta di langit (benda-benda bercahaya: matahari, bulan, bintang, rasi bintang dan sebagainya); dan menunduk memeriksa berbagai hukum/pola yang ada di bumi. 

Catatan : Po Hi 包犧 (bāo xī) adalah nama lain dari Fu Xi 伏羲 (fú xī) atau Fu Xi Shi 伏羲氏 (fú xī shì), nabi tertua dalam Rujiao.
Dari pengamatan harian Nabi Fu Xi berkesimpulan bahwa jika bayangan tongkat kayu karena sinar matahari yang terpanjang terjadi ketika sinar matahari mencapai bumi pada titik terlemah, menyebabkan temperatur udara di permukaan bumi paling dingin, hal ini dinamakan Tai Yin 太阴 (tài yīn) atau Lao Yin 老阴 (lǎo yīn). Ketika bayangan matahari terpendek, sinar matahari pada titik terkuat, menyebabkan hari terpanas dinamakan Tai Yang 太阳 (tài yáng) atau Lao Yang 老阳 (lǎo yáng).

Gambar berikut menunjukkan siklus waktu harian berdasarkan waktu tradisional Tiongkok 时辰 (shí chén), waktu harian dimulai jam 11.00 malam, lama tiap periode waktu 2 jam, jumlah periode waktu harian diambil dari dua belas cabang bumi atau 十二地支 (shi er dì zhī):


Dari tabel di atas tampak:
  1. Temperatur harian terdingin adalah pada waktu tradisional 子 (zǐ), (chǒu), (yín) tengah malam sampai pagi buta, waktu ini disebut 太阴 (tài yīn) atau 老阴 (lǎo yīn);
  2. Temperatur sejuk dan segar terjadi pada waktu tradisional 卯 (mǎo), (chén), 巳 (sì) pagi sampai menjelang siang, disebut 少阳 (shǎo yáng);
  3. Temperatur harian terpanas pada waktu tradisional 午 (wǔ), 未 (wèi), 申 (shēn) siang sampai menjelang sore, dinamakan 太阳 (tài yáng) atau 老阳 (lǎo yáng);
  4. Temperatur mulai turun panas sampai kembali dingin adalah waktu tradisional 酉 (yǒu), 戌 (xū), 亥 (hài) sore sampai malam, dikenal sebagai 少阴 (shǎo yīn).

Lebih jauh Nabi Fu Xi mendapatkan bahwa dari gerakan matahari tahunan mempunyai hubungan yang erat dengan perubahan musim di bumi.


Catatan Penulis:
Dari Ilmu Astronomi yang dipelajari adalah peredaran semu matahari mengelilingi bumi, yang sebenarnya terjadi adalah bumi berevolusi terhadap matahari.
Pada jaman Nabi Fu Xi yang dimaksud dengan dunia 天下 (tiān xià) adalah daerah hidupnya dari 河南 (hé nán) sampai 甘肃 (gān sù), dengan kata-kata saat ini adalah wilayah belahan bumi bagian utara.

Titik terdingin di bumi 冬至 (dōng zhì) terjadi pada tanggal 22 Desember; sedang titik terpanas di bumi 夏至 (xià zhì) terjadi pada tanggal 22 Juni. Jika jarak kedua titik ini dibagi dua, diperoleh titik-titik yang disebut titik musim semi 春分点 (chūn fēn diǎn) dan titik musim gugur 秋分点 (qiū fēn diǎn).
Dalam《礼记》- Liji, Catatan Kesusilaan. Buku ke-7: 礼运 Li Yun. Gerak Perkembangan Kesusilaan Lee Un BAGIAN III, Pasal 3.2. Halaman 251, disebutkan:

故天秉阳,垂日星;地秉阴,窍于山川。播五行于四时,
gù tiān bǐng yáng chuí rì xīng dì bǐng yīn qiào yú shān chuān bō wǔ xíng yú sì shí

和而后月生也。是以三五而盈,三五而阙。
hé ér hòu yuè shēng yě shì yǐ sān wǔ ér yíng sān wǔ ér què

TIAN mengendalikan sifat YANG, menggantung matahari dan bintang-bintang. Bumi mengendalikan sifat YIN, memberi jalur di gunung-gunung dan sungai-sungai. Ditaburkan lima unsur itu melalui empat musim, dan oleh geraknya yang harmonis kemudian tumbuhlah bulan (rembulan); tiga kali lima hari menuju penuh (Ying 盈) dan tiga kali lima hari menuju punah (Que 阙).
Pembagian lebih rinci siklus musim menjadi 24 titik cuaca atau 节气 (jié qì) sebagai dasar penanggalan pertanian di Tiongkok yang disebut 农历 (nóng lì).


Dari tabel di atas kita lihat:
  1. Masa 4 Februari 立春 (lì chūn) Awal Musim Semi sampai 20 April 谷雨 (gǔ yǔ) Hujan Gabah adalah musim semi 春季 (chūn jì) dalam kondisi 少阳 (shǎo yáng). Dalam Kitab Yak King hal ini disebut SIAU YANG, sedikit positif, positif muda (Halaman XI);
  2. Masa 6 Mei 立夏 (lì xià) Awal Musim Panas sampai 23 Juli 大暑 (dà shǔ) Sangat Panas adalah musim panas 夏季 (xià jì) dalam kondisi 太阳 (tài yáng). Dalam Kitab Yak King hal ini disebut THAI YANG, sangat positif, positif tua (Halaman XI);
  3. Masa 8 Agustus 立秋 (lì qiū) Awal Musim Gugur sampai dengan 24 Oktober 霜降 (shuāng jiàng) Turun Embun Beku adalah musim gugur 秋季 (qiū jì) dalam kondisi 少阴 (shǎo yīn). Dalam Kitab Yak King hal ini disebut SIAU IEM, sedikit negatif, negatif muda (Halaman XI);
  4. Masa 8 November 立冬 (lì dōng) Awal Musim Dingin sampai dengan 20 Januari 大寒 (dà hán) Banyak Dingin adalah musim dingin 冬季 (dōng jì) dalam kondisi 太阴 (tài yīn). Dalam Kitab Yak King hal ini disebut THAI IEM, sangat negatif, negatif tua (Halaman XI).

Dengan konsep berpikir seperti ini dengan mudah diperhitungkan siklus tahunan musim semi, panas, gugur dan dingin.


Dalam《易经》- Yak King - 系辞下, He Su, Babaran Agung (B). Bab V. Penjelasan atas Garis-garis Tertentu. Pasal 32. Halaman 154, dinyatakan:
"日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉。寒往则暑来,
rì wǎng zé yuè lái yuè wǎng zé rì lái rì yuè xiàng tuī ér míng shēng yān hán wǎng zé shǔ lái

暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。往者屈也,来者信也,
shǔ wǎng zé hán lái hán shǔ xiāng tuī ér suì chéng yān wǎng zhě qū yě lái zhě xìn yě

屈信相感而利生焉。"
qū xìn xiāng gǎn ér lì shēng yān

Begitu matahari pergi, datanglah bulan. Begitu bulan pergi, datanglah matahari. Matahari bulan saling mendorong/bergantian dan terbitlah terang. Dingin pergi, panas datang; panas pergi, dingin datang. Dingin dan panas saling mendorong dan sempurnalah masa satu tahun. Yang pergi itu berkurang dan kian berkurang; yang datang itu bertambah kian bertambah. Proses kian berkurang, kian bertambah saling mempengaruhi dan membawakan berkah untuk pertumbuhan/kehidupan.
Dalam《礼记》- Liji, Catatan Kesusilaan.Buku ke-7: 礼运 Li Yun. Gerak Perkembangan Kesusilaan Lee Un. Pasal 4.4. Halaman 254, disebutkan:

是故夫礼,必本于大一,分而为天地,转而为阴阳,
shì gù fū lǐ bì běn yú dà yī fēn ér wéi tiān dì zhuǎn ér wéi yīn yáng

变而为四时,列而为鬼神。其降曰命,其官于天也。
biàn ér wéi sì shí liè ér wéi guǐ shén qí jiàng yuē mìng qí guān yú tiān yě

Maka, seluruh LI itu pasti berpokok kepada YANG MAHA ESA (DA YI), sehingga terpilahkan TIAN (Sang Pencipta) dan bumi (alam ciptaan), yang menggerakan sifat YIN dan YANG, yang menjadikan perubahan keempat musim, yang menghadirkan Nyawa dan Roh (GUI SHEN) dan turun sebagai Firman. Pengaturan ini semua dari TIAN.

Jika kita amati suasana cuaca musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, tidak ada satu musim yang mutlak dengan sifat alamnya. Waktu puncak musim dingin ada kekuatan Yang, 阳气 (yáng qì), demikian juga waktu puncak musim panas ada kekuatan Yin, 阴气 (yīn qì). Kondisi ini dikatakan 冬至阳生,夏至阴生 (dōng zhì yáng shēng xià zhì yīn shēng), pada puncak musim dingin tumbuh yang, pada puncak musim panas tumbuh yin; dengan kata lain 阴中有阳,阳中有阴 (yīn zhōng yǒu yáng yáng zhōng yǒu yīn) di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin.

Dalam 太阴 (tài yīn) ada 少阳 (shǎo yáng), dalam 太阳 (tài yáng) ada 少阴 (shǎo yīn) 。

Perpaduan Tai Yin dan Tai Yang menghasilkan 阴阳二气 (yīn yáng èr qì) dua kekuatan yang dan yin, digambarkan sebagai 太极 (tài jí). Dari kekuatan Taiji terbentuk alam semesta dengan segala isinya. Dari Taiji berlaksa benda 万物 (wàn wù) terbentuk, demikian juga kesusilaan dan kebenaran sebagai sarana dan perasaan hidup umat manusia 万事 (wàn shì).


Dalam《礼记》- Liji, Catatan Kesusilaan. Buku ke-7: 礼运 Li Yun. Gerak Perkembangan Kesusilaan Lee Un. Pasal 3.8. Halaman 251, dinyatakan:
故圣人作则,必以天地为本,以阴阳为端,以四时为柄,
gù shèng rén zuò zé bì yǐ tiān dì wéi běn yǐ yīn yáng wéi duān yǐ sì shí wéi bǐng

以日星为纪,月以为量,鬼神以为徒,五行以为质,礼义以为器,
yǐ rì xīng wéi jì yuè yǐ wéi liàng guǐ shén yǐ wéi tú wǔ xíng yǐ wéi zhì lǐ yì yǐ wéi qì

人情以为田,四灵以为畜。
rén qíng yǐ wéi tián sì líng yǐ wéi chù

Maka, Nabi di dalam membentuk peraturan, mesti berpokok kepada TIAN dan bumi, sifat YIN dan YANG sebagai pangkal, ke empat musim sebagai pegangan, matahari dan bintang-bintang sebagai catatan (waktu), bulan sebagai ukuran (dalam bekerja), Nyawa dan Roh sebagai penyerta, lima unsur sebagai bahan, kesusilaan dan kebenaran sebagai sarana, perasaan orang sebagai ladangnya. Dan empat makhluk cerdas (Si Ling) itulah yang dirawat.
Catatan Penulis:
Nabi atau 圣人 (shèng rén) di sini adalah Nabi Fu Xi.
四灵 (sì líng) empat makhluk cerdas 麟凤龟龙 (lín fèng guī lóng) Qilin, Burung Dewa (phoenix), Kura-kura dan Naga.
Proses perubahan Tai Yin menjadi Tai Yang ada proses yang disebut 阳长阴消 (yáng cháng yīn xiao) atau 阳进阴退 (yáng jìn yīn tuì); artinya yang bertambah yin berkurang. Kedua hal ini disebut proses naik-turun 升降过程 (shēng jiàng guò chéng). Dalam hal apapun harus ada keseimbangan kehidupan sesuai dengan kondisi dan situasi kehidupan. Perubahan yang berproses dengan mudah dan terus berlangsung 简易 (jiǎn yì)—平实简单 (píng shí jiǎn dān) perubahan normal setiap saat; misalnya perjalanan waktu, dilanjutkan dengan perubahan perkembangan ini 变易 (biàn yì) menyebabkan perkembangan 发展变化 (fā zhǎn biàn huà) misalnya usia orang; semua perubahan ini sifatnya tetap 不易 (bú yì)—规律不变 (guī lǜ bú biàn) prinsip dasar tidak berubah, hukum tetap perubahan.
Dalam《易经》- Yak King - 系辞上, He Su, Babaran Agung (A). Bagian B. Perincian. Bab V. Jalan Suci dan Sifat Negatif-Positif. Pasal 24. Halaman 139, dinyatakan:

一阴一阳之谓道,
yì yīn yì yáng zhī wèi dào

Satu IEM, negatif, satu YANG, positif, itulah yang dinamai Jalan Suci Too (道 Dao).
Hikmah yang dapat diambil dari kejadian alam ini adalah kita tidak boleh menganggap pihak mana pun sebagai lawan abadi, siapa pun tidak bisa menghindari kehadiran pihak lain, selalu ada ketergantungan berbagai pihak, pihak lain sebagai pelengkap hidup kita.

Kalau kita merasa sudah baik dalam hal tertentu, selalu ada sekurang-kurangnya setitik sisi lain dari hal tersebut. Dalam seorang laki-laki ada sifat feminin, dalam seorang perempuan ada sifat maskulin. Dalam semua masalah semua benda 万事万物 (wàn shì wàn wù) tidak ada hal mutlak, semuanya akan berkembang mengikuti perjalanan waktu, titik pandang, status orang; budaya, sosial, ekonomi dan lain-lain. (bwt)

KOMENTAR

BLOGGER
Nama

GERBANG,81,KIBAR KABAR,15,LAYAK NGERTI,50,LORONG,58,NOT,1,PILIHAN,117,SANGGURDI,7,SEPATU,8,TOPI,23,TSN,78,TSUN,4,USL,73,VIDEO,32,YUHO,1,ZATH,1,ZBWT,13,ZEF,23,ZEVA,1,ZKG,28,
ltr
item
Genta Rohani: Cikal-bakal Kitab Perubahan - Bagian 2
Cikal-bakal Kitab Perubahan - Bagian 2
《易经》的来源 (yì jīng de lái yuán) Bagian 2
https://3.bp.blogspot.com/-0rIQkwbKjuw/XK83hW2YO3I/AAAAAAAAAUk/KcTUMdwGvlk9_2YYZ7Xa5J0un0jR1c2ugCLcBGAs/s1600/fabiodilupo_qTheN.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-0rIQkwbKjuw/XK83hW2YO3I/AAAAAAAAAUk/KcTUMdwGvlk9_2YYZ7Xa5J0un0jR1c2ugCLcBGAs/s72-c/fabiodilupo_qTheN.JPG
Genta Rohani
https://www.gentarohani.com/2019/04/cikal-bakal-kitab-perubahan-bagian-2.html
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/2019/04/cikal-bakal-kitab-perubahan-bagian-2.html
true
9139491462367974246
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Baca lebih Balas Batal Hapus Oleh Beranda PAGES POSTS View All Rekomendasi untuk Anda LABEL ARSIP CARI ALL POSTS Not found any post match with your request Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu lalu Followers Follow KONTEN PREMIUM Harap SHARE untuk membuka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy