|TERBARU     /fa-fire/_$type=slider$sn=hide$cate=0$show=home$va=0$d=0$cm=0

Pembinaan Diri

Dalam Agama Khonghucu, hal yang sangat penting agar orang dapat meningkatkan iman dan kehidupan spiritual adalah pembinaan diri.

修身
(xiū shēn)


oleh: Suyena Adegunawan (陳書源 Tan Su Njan)


GENTAROHANI.COM—Agama Khonghucu adalah agama yang filosofis, dari zaman ke zaman pengertian agama selalu berkembang dan makin dalam, makin luas, makin kompleks. Dalam Agama Khonghucu, hal yang sangat penting agar orang dapat meningkatkan iman dan kehidupan spiritual adalah pembinaan diri.

Tuhan memberikan Wahyu kepada manusia berupa tanda-tanda melalui Nabi Purba, sesudah itu manusia harus memberi makna pada Wahyu Tuhan. Tuhan tidak pernah secara eksplisit verbal berkata kepada manusia.
《论语》Lun Yu - 阳货 - Yang Huo - Sabda Suci XVII, Pasal 19.

子曰:「予欲无言。」子贡曰:「子如不言,则小子何述焉?」
zǐ yuē yǔ yù wú yán zǐ gòng yuē zǐ rú bù yán zé xiǎo zi hé shù yān

子曰:「天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?」
zǐ yuē tiān hé yán zāi sì shí háng yān bǎi wù shēng yān tiān hé yán zāi

(1) Nabi bersabda: "Aku ingin tidak usah bicara lagi."

(2) Cu-khong bertanya: "Bila Guru tidak mau berbicara lagi, bagaimanakah murid-murid dapat mengikuti pelajaran?

(3) Nabi bersabda: "Berbicarakah Tuhan YME? Empat musim beredar dan segenap makhluk tumbuh. Berbicarakah Tuhan YME?".

Ini pertanyaan retoris dari Nabi, artinya tidak perlu dijawab. Umat Rujia meyakini bahwa manusia jangan mengharapkan ada Wahyu atau firman langsung dari Tuhan, pernyataan Tuhan kepada manusia diberikan melalui kejadian alam semesta, pengalaman hidup, hal ini dapat dibaca hanya oleh yang bersangkutan secara pribadi. Agar lebih mudah mengenai petunjuk dari Tuhan, manusia harus meningkatkan pembinaan diri.

Kita tidak dibenarkan percaya pada kekuatan gaib, bertanya kepada dukun dan sejenisnya.
《论语》Lun Yu 述而 - Shu Er - Sut Ji - Sabda Suci VII Meneruskan; Pasal 21.

子不语怪,力,乱,神。
zǐ bù yǔ guài lì luàn shén

Nabi tidak membicarakan tentang kekuatan mukjizat dan roh-roh yang tidak karuan.

Jika ada orang menyatakan mendengar suara Tuhan dan menyampaikan kepada kita untuk "menolong" agar kita sukses menjalani hidup; umat Khonghucu tidak boleh percaya.
Dalam《大学》 Da Xue Ajaran Besar 经一章 (jīng yī zhāng) Bab Utama. Pasal 6 disebutkan:

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。
píng zì tiān zǐ yǐ zhì yú shù rén yī shì jiē yǐ xiū shēn wéi běn

Karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok.

Pembinaan diri adalah salah satu tahapan dalam perjalanan masyarakat dunia yang Agung. 
《大学》 Da Xue Ajaran Besar 经一章 (jīng yī zhāng) Bab Utama. Pasal 4.

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;
gǔ zhī yù míng míng dé yú tiān xià zhě xiān zhì qí gu ó yù zhì qí guó zhě xiān qí qí jiā

欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,
yù qí qí jiā zhě xiān xiū qí shēn yù xiū qí shēn zhě xiān zhèng qí xīn yù zhèng qí xīn zhě

先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。
xiān chéng qí yì yù chéng qí yì zhě xiān zhì qí zhī zhì zhī zài gé wù

Orang zaman dahulu yang hendak menggemilangkan Kebajikan Yang Bercahaya itu pada tiap umat di dunia, ia lebih dahulu berusaha mengatur negerinya; untuk mengatur negerinya, ia lebih dahulu membereskan rumah tangganya; untuk membereskan rumah tangganya, ia lebih dahulu membina dirinya; untuk membina dirinya, ia lebih dahulu meluruskan hatinya; untuk meluruskan hatinya, ia lebih dahulu mengimankan tekadnya; untuk mengimankan tekadnya, ia lebih dahulu mencukupkan pengetahuannya; dan untuk mencukupkan pengetahuannya, ia meneliti hakikat tiap perkara.
Selanjutnya《大学》 Da Xue Ajaran Besar 经一章 (jīng yī zhāng) Bab Utama. Pasal 5.

物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,
wù gé ér hòu zhī zhì zhī zhì ér hòu yì chéng yì chéng ér hòu xīn zhèng

心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,
xīn zhèng ér hòu shēn xiū shēn xiū ér hòu jiā qí jiā qí ér hòu guó zhì

国治而后天下平。
guó zhì ér hòu tiān xià

Dengan meneliti hakikat tiap perkara dapat cukuplah pengetahuannya; dengan cukup pengetahuannya akan dapatlah mengimankan tekadnya; dengan tekad yang beriman akan dapatlah meluruskan hatinya; dengan hati yang lurus akan dapatlah membina dirinya; dengan diri yang terbina akan dapatlah membereskan rumah tangganya; dengan rumah tangga yang beres akan dapatlah mengatur negerinya; dan dengan negeri yang teratur akan dapat dicapai damai di dunia.
Berdasarkan ajaran Rujia, kita mengenal berapa cara pembinaan diri, misalnya:

1. Mendengarkan jiǎng dào 讲道

Jiangdao atau khotbah artinya bicara tentang Jalan Suci, diberikan oleh yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang Kitab, tujuannya agar umat dapat memahami dan menjalankan, mengamalkan ajaran Rujia. 


2. Bersekutu 同修 (tóng xiū)

Tongxiu artinya pembinaan bersama atau sama-sama memperbaiki, dalam ­tongxiu umat berkumpul dan berdiskusi mengenai ajaran Agama.

Tongxiu sudah mulai dikembangkan sejak Nabi mengajar, pelajaran yang diberikan dilakukan secara dialog, tiap orang bebas mengemukakan pendapatnya. Hal yang positif dalam metode pengajaran Nabi adalah tidak pernah menyalahkan pendapat muridnya. Jika ada murid yang berkata salah, dilemparkan pernyataan itu untuk minta pendapat murid yang lain, jika jawaban baik dibenarkan secara eksplisit. Dengan demikian tersirat membenarkan pendapat yang keliru tanpa membuat malu orangnya.


3. Bersosialisasi

Bersosialisasi, artinya sebagai makhluk sosial manusia selalu hidup berkelompok, dalam hidup bersama itu terjadi interaksi sosial yang memungkinkan manusia belajar satu terhadap lainnya. 
《论语》Lun Yu - 学而 - Xue Er - Sabda Suci I Belajar, Pasal 1 ayat (2):

有朋自远方来, 不亦乐乎?
yǒu péng zì yuǎn fāng lái bú yì lè hū

Kawan-kawan datang dari tempat jauh, tidakkah itu membahagiakan?

Pada zaman Nabi belum ada alat telekomunikasi, hubungan antar manusia dilakukan secara tatap muka, kedatangan orang jauh dari berbagai negara membawa informasi penting untuk pelajaran, mengembangkan wawasan, menambah kebijakan.
《论语》Lun Yu 述而 - Shu Er - Sut Ji - Sabda Suci VII Meneruskan; Pasal 22:

子曰:「三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。」
zǐ yuē sān rén xíng bì yǒu wǒ shī yān zé qí shàn zhě ér cóng zhī qí bú shàn zhě ér gǎi zhī

Nabi bersabda: "Tiap kali jalan bertiga, niscaya ada yang dapat Kujadikan guru; Kupilih yang baik, Kuikuti dan yang tidak baik, Kuperbaiki."
Belajar dan meneladani orang baik merupakan keharusan, tetapi dalam pandangan Nabi kepada orang tidak baik sekalipun kita dapat belajar. Kita ketahui ada kelakuan yang tidak, sebagai bahan introspeksi dan menjaga diri agar kita mengubah perilaku kita yang seperti itu.


4. Membaca Kitab 念经 (niàn jīng)

Kata 念 (niàn) artinya membaca dengan khidmat, penuh kesungguhan untuk memahami makna sedalam-dalamnya, tidak sekedar mengerti atau untuk ingin tahu seperti 读 (dú) atau 看 (kàn).

Para sepuh umat Rujia di Indonesia telah menyusun Delapan Pengakuan Iman, butir ke-7 adalah: Sepenuh Iman memuliakan Kitab Si Shu dan Wu Jing 诚钦经书 (chéng qīn jīng shū), dalam hal ini ada tersirat perintah kepada orang yang beriman untuk membaca Kitab-kitab Klasik. 

Dalam Kitab Klasik ajaran Khonghucu “Belajar" sangat sering diungkapkan. 
《论语》Lun Yu - 学而 - Xue Er - Sabda Suci I Belajar, Pasal 1 ayat (1):

子曰:学而时习之,不亦说乎?
zǐ yuē xué ér shí xí zhī bù yì yuè hū

Nabi bersabda: ”Belajar dan selalu dilatih, tidakkah itu menyenangkan?
Kata 说 yuè dalam ayat ini lebih tepat diterjemahkan dengan "bahagia".


5. Instrospeksi 自省 (zì xǐng)

Ajaran memeriksa diri ke dalam, artinya dengan hati nurani dan kesusilaan, secara jujur kita menilai diri sendiri, ini ajaran murid Nabi Cengzi 曾子 (céng zǐ). 

《论语》Lun Yu - 学而 - Xue Er - Sabda Suci I Belajar, Pasal 4:

曾子曰:「吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?
céng zǐ yuē wú rì sān xǐng wú shēn wéi rén móu ér bù zhōng hū

与朋友交而不信乎?传不习乎?」
yǔ péng you jiāo ér bù xìn hū chuán bù xí hū

Cingcu berkata: "Tiap hari aku memeriksa diri dalam tiga hal: Sebagai manusia adakah aku berlaku tidak Satya? Bergaul dengan kawan dan sahabat adakah aku berlaku tidak dapat dipercaya? Dan adakah ajaran Guru yang tidak kulatih?" (bwt)

KOMENTAR

BLOGGER
Nama

GERBANG,81,KIBAR KABAR,15,LAYAK NGERTI,50,LORONG,58,NOT,1,PILIHAN,117,SANGGURDI,7,SEPATU,8,TOPI,23,TSN,78,TSUN,4,USL,73,VIDEO,32,YUHO,1,ZATH,1,ZBWT,13,ZEF,23,ZEVA,1,ZKG,28,
ltr
item
Genta Rohani: Pembinaan Diri
Pembinaan Diri
Dalam Agama Khonghucu, hal yang sangat penting agar orang dapat meningkatkan iman dan kehidupan spiritual adalah pembinaan diri.
https://1.bp.blogspot.com/-3J1tKZZRyAw/XdzmD48qI5I/AAAAAAAAApI/2touK18K8lgN1hLZcTee0zujhvD2E5nTwCLcBGAsYHQ/s1600/pexels-photo-260024.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-3J1tKZZRyAw/XdzmD48qI5I/AAAAAAAAApI/2touK18K8lgN1hLZcTee0zujhvD2E5nTwCLcBGAsYHQ/s72-c/pexels-photo-260024.jpeg
Genta Rohani
https://www.gentarohani.com/2019/11/pembinaan--diri.html
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/2019/11/pembinaan--diri.html
true
9139491462367974246
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Baca lebih Balas Batal Hapus Oleh Beranda PAGES POSTS View All Rekomendasi untuk Anda LABEL ARSIP CARI ALL POSTS Not found any post match with your request Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu lalu Followers Follow KONTEN PREMIUM Harap SHARE untuk membuka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy