|TERBARU     /fa-fire/_$type=slider$sn=hide$cate=0$show=home$va=0$d=0$cm=0

Perkembangan Kitab Lunyu

Penyusunan naskah Lunyu sudah dimulai setelah Nabi Kong Zi wafat, sejak masa pemerintahan Raja Muda Lu Ai Gong 鲁哀公 (memerintah tahun 494-467 SM).

论语的发展
(lún yǔ de fā zhǎn)


oleh: Suyena Adegunawan (陳書源 Tan Su Njan)   


GENTAROHANI.COM—Kitab Lunyu 《论语》 (lún yǔ) atau Sabda Suci—dalam Bahasa Inggris dikenal dengan The Analects—disusun dalam masa periode antara Zaman Negara Berperang 战国时代 (zhàn guó shí dài) (abad ke-5 sd.  221 SM) dan Zaman Han Awal 前汉 (qián hàn) (206 SM–8 M). Buku ini berisi pemikiran antara lain tentang masyarakat, filsafat, pembinaan moral, dan hubungan antar manusia.

Lunyu disusun berdasarkan perkataan Nabi Kongzi dan dialog antara para murid-Nya. Pada waktu pelajaran para murid mempunyai catatan sendiri-sendiri. Penyusunan naskah Lunyu sudah dimulai setelah Nabi Kong Zi wafat, sejak masa pemerintahan Raja Muda Lu Ai Gong 鲁哀公 (memerintah tahun 494-467 SM), bangsawan Ji Kang Zi季康子. Penyusun ini diperkirakan abad ke- 4 SM.

Kata 论 (lún) artinya pembicaraan, diskusi; diambil dari persamaan bunyi dengan huruf 伦 (lún) dari kata 伦理 (lún lǐ) artinya etika, moral, kesusilaan. Jadi kata 论语 adalah singkatan dari 伦理之语 (lún lǐ zhī yǔ) yang artinya Bahasa Kesusilaan.

Selama pemerintahan Dinasti Qin (221 SM–206 SM), seratus aliran dilarang, hanya legalisme yang diizinkan berkembang. Selaku pejabat istana, Li Si 李斯 (lǐ sī) menjadi guru dari Kaisar Qin Shi Huang 秦始皇 (memerintah tahun 221-210 SM).



Liu Bang
刘邦 (247–195 SM) adalah pendiri dan kaisar pertama Dinasti Han, memerintah Tiongkok dari 202–195 SM, dikenal sebagai 汉高祖 (hàn gāo zǔ). Di bawah pemerintahan Han Gaozu, Konfusianisme dan sarjana Konfusian masuk ke pemerintah ikut menyumbang ide-ide atau nasihat-nasihat.

Pada zaman Han Awal, Qian Han 前汉 ada tiga versi Lunyu:
  1. Dua Puluh Bab dari Negara Lu 鲁国 (lǔ guó) yang disebut Lu Pen 《鲁本》 atau Lu Lunyu 《鲁论语》bahasa yang digunakan disebut 古华语 (gǔ huá yǔ) Bahasa Tionghoa Kuno dan tulisannya adalah 古文字 (gǔ wén zì) aksara kuno;
  2. Dua Puluh Dua Bab versi dari Negara Qi 齐国 (qí guó) yang disebut Qi Ben 《齐本》 atau Qi Lunyu 《齐论语》; 2 bab tambahan adalah Bab Wenwang 问王 Bertanya Kepada Raja dan Zhidao 知道 Mengenal Jalan Suci;
  3. Versi Gu Lunyu 《古论语》 sudah ada pada zaman Qin Shi Huang terselamatkan pada masa politik pembakaran Kitab Rujia 焚书坑儒 (fén shū kēng rú), disembunyikan dalam tembok di Keluarga Kong 孔府, 孔子住宅夹壁 (kǒng zǐ zhù zhái jiá bì) Qufu 曲阜. Buku ini terdiri dari 21 bab, Bab Zi Zhang 子张 terdiri dari 2 bagian, sebagian di antaranya bergabung dengan Bab Yao Yue 尧曰 Perkataan Yao.

Saat ini Kitab Qi Lunyu dan Gu Lunyu tidak lagi ada yang menyimpannya.

Ketiga versi itu susunan dan penomoran babnya tidak ada yang sama, maka penafsiran cara membacanya berbeda pula.

Kaisar Han Wu Di 汉武帝 (156–87 SM) naik tahta tahun 141-87 SM. Han Wu Di sebenarnya pengagum 法家 aliran Fa Jia (legalisme), ia tidak suka dengan aliran Ru Jia. Dong Zhong Shu 董仲舒 adalah penasihat yang meyakinkan kaisar untuk menyatakan Ru Jiao sebagai agama Negara. 

Dong Zhong Shu mengajukan pendapat :
  • 罢黜百家,独尊儒术 (bà chù bǎi jiā dú zūn rú shù) artinya singkirkan 100 aliran, hanya menghormati satu Rujia;
  • 推明孔氏,抑黜百家 (tuī míng kǒng shì yì chù bǎi jiā) mendorong dan menggemilangkan ajaran Kongzi, singkirkan 100 aliran.

Setiap calon pembesar negeri harus menguasai Kitab Sishu Wujing (四书五经) dan mengikuti ujian negara 科举 (kē jǔ). Sejak itu tuntutan dan kebutuhan pemahaman akan Lunyu makin kuat.



Pada zaman Dinasti Han, masa pemerintahan Kaisar Han Cheng Di 汉成帝 (tahun 33-7 SM), bangsawan dari Anchang安昌侯 (ān chāng hóu) bernama Zhang Yu 张禹, ahli literasi atau boshi 博士 tentang Lu Pen 《鲁本》 dan Qi Ben《齐本》. 

Sedemikian ahlinya Zhang Yu menguasai 2 versi Lunyu, kemudian terhadap 2 versi ini dilakukan editan yang disebut 增删 (zēng shān) artinya 增加和删去 (zēng jiā hé shān qù) dan digabung menjadi 20 bab Zhang Hou Lun 《张侯论》 Lunyu Bangsawan Zhang. 

Judul bab dari Zhang Hou Lun sama dengan Kitab Sabda Suci adalah:

1.

《学而》

Xue er

Belajar

2.

《为政》

Wei Zheng

Memerintah

3.

《八佾》

Ba Yi

Tarian Delapan Baris

4.

《里仁》

Li Ren

Hidup Di Antara Orang Berperi Cinta Kasih

5.

《公冶长》

Gongye Zhang

Gongye Zhang

6.

《雍也》

Yong Ye

Yong Ye

7.

《述而》

Shu Er

Meneruskan

8.

《泰伯》

Tai Bo

Bangsawan Agung

9.

《子罕》

Zi Han

Yang Jarang Dilakukan Nabi

10.

《乡党》

Xiang Dang

Kampung Halaman

11.

《先进》

Xian Jin

Para Pendahulu

12.

《颜渊》

Yan Yuan

Yan Yuan

13.

《子路》

Zi Lu

Zi Lu

14.

《宪问》

Xian Wen

Bertanya

15.

《卫灵公》

Wei Ling Gong

Wei Ling Gong

16.

《季氏》

Ji Shi

Keluarga Bangsawan Ji

17.

《阳货》

Yang Huo

Yang Huo 

18.

《卫子》

Wei Zi

Wei Zi

19.

《子张》

Zi Zhang

Zi Zhang

20.

《尧曰》

Yao Yue

Raja Yao Bersabda



Pada zaman Han Akhir 后汉 (hòu hàn) (25–220 M) seorang terpelajar bernama Zheng Xuan 郑玄 (127–200 M) menulis komentar atas 3 versi Lunyu. Zheng Xuan menyebutkan tokoh yang memilih dan menyusun Lunyu adalah murid-murud Nabi Kongzi antara lain Ran Yong 冉雍 (Zhong Gong 仲弓), Zi Xia 子夏, dan Zi You 子游.




Pada Zaman Tiga Kerajaan 三国 (sān guó) (220–280 M) seorang pejabat, cendekiawan, dan filsuf dari negara Cao Wei di masa Tiga Kerajaan bernama He Yan 何晏 (19–249) mengumpulkan semua komentar yang dibuat oleh Zheng Xuan, semua hasil kerjanya disebut Lunyu Jijie 《论语集解》 Kumpulan Penjelasan Lunyu. Naskah Lunyu juga dikumpulkan, disusun, dan diedit menjadi yang seperti sekarang ini.



Huang Kan 皇侃 (488–545) mengumpulkan komentar hasil He Yan dalam buku yang berjudul Lunyu Jijie Yishu 《论语集解义疏》 Kumpulan Tafsir Lunyu.

Pada zaman Dinasti Tang 唐朝 (táng cháo) Liu Zongyuan 柳宗元 berpendapat di antara murid Nabi Kongzi, Zengzi 曾子 usianya paling kecil umurnya paling panjang. Dalam Lunyu ada cerita tentang masa tua dan menjelang wafatnya Zengzi.





《论语》Lun Yu 泰伯 - Tai Bo - Sabda Suci VIII, Pasal 3.
曾子有疾,召门弟子曰:「启予足!启予手!
zéng zǐ yǒu jí zhào mén dì zǐ yuē qǐ yǔ zú qǐ yǔ shǒu

《诗》云『战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。』
shī yún zhàn zhàn jīng jīng rú lín shēn yuān rú lǚ bó bīng

而今而后,吾知免夫!小子!」
ér jīn ér hòu wú zhī miǎn fū xiǎo zi 

Tatkala Zengzi sakit, dikumpulkan murid-muridnya, lalu berkata: "Singkaplah selimut kakiku, singkaplah selimut tanganku! (Lihat baik-baik!). 
”Di dalam Kitab Sanjak tertulis: 'Hati-hatilah, was-waslah seolah-olah berjalan di tepi jurang dalam, seolah-olah berdiri menginjak lapisan es tipis.' Sekarang dan selanjutnya sudah bebaslah aku dari tanggung jawab atas tubuhku. Ingatlah ini, hai anak-anakku!".

《论语》Lun Yu 泰伯 - Tai Bo - Sabda Suci VIII, Pasal 4.
曾子有疾,孟敬子问之。曾子言曰:「鸟之将死,其鸣也哀;
céng zǐ yǒu jí mèng jìng zǐ wèn zhī céng zǐ yán yuē niǎo zhī jiāng sǐ qí míng yě āi

人之将死,其言也善。君子所贵乎道者三:动容貌,
rén zhī jiāng sǐ qí yán yě shàn jūn zǐ suǒ guì hū dào zhě sān dòng róng mào

斯远暴慢矣;正颜色,斯近信矣;出辞气,斯远鄙倍矣。
sī yuǎn bào màn yǐ zhèng yán shǎi sī jìn xìn yǐ chū cí qì sī yuǎn bǐ bèi yǐ

笾豆之事,则有司存。」
biān dòu zhī shì zé yǒu sī cún

Tatkala Zengzi sakit, Meng Jingzi menengoknya.
Zengzi berkata: "Burung yang akan mati terdengar sedih suaranya; sedang orang yang akan mati, baik kata-katanya.
”Seorang Junzi menjunjung tinggi tiga syarat hidup di dalam Jalan Suci. Di dalam sikap dan lakunya, ia menjauhkan sikap congkak dan angkuh; pada wajahnya selalu menunjukkan sikap Dapat Dipercaya dan di dalam percakapannya selalu ramah tamah serta menjauhi kata-kata yang kasar. 
Mengenai alat perlengkapan upacara sembahyang tidak perlu engkau ikut mencampurinya, karena sudah ada yang mengurus."

Jadi yang menyusun Lunyu kemungkinan Zengzi dan murid-muridnya.

Pada zaman Dinasti Song Utara 北宋 (běi sòng) (960–1126) seorang ahli ekonomi bernama Xing Bing 邢昺 (932–1010) menulis ulasan atas buku He Yan 何晏, kemudian diterbitkan sebagai Lunyu Zhushu 《论语注疏》.

Lunyu secara resmi menjadi Kitab Klasik Rujia 儒家经典 (rú jiā jīng diǎn) pada masa Dinasti Song 宋朝 (song cháo, tahun 960–1279 M). Pada waktu itu seorang terpelajar Rujia zaman Dinasti Song atau 宋儒 (song rú) bernama Zhu Xi 朱熹 menyusun Kitab Si Shu 四书 yang salah satu bagiannya adalah Lunyu. Koleksi atas ulasan Lunyu yang lebih jelas ditulis Zhu Xi adalah Lunyu Jizhu 《论语集注》.

Tafsir lain ditulis oleh Zhao Shunsun 赵顺孙 (1215–1277) seorang ahli Ruxue zaman Dinasti Song disebut Lunyu Zuanshu 《论语纂疏》. 





Semua tafsir yang dibuat dikumpulkan pada Zaman Dinasti Qing menjadi Lunyu Zhengyi 《论语正义》 oleh Liu Baonan 刘宝楠 (1791–1855). 



Cendekiawan modern Cheng Shude 程树德 (1877–1944) menulis tafsir yang disebut Lunyu Jishi 《论语集释》 Kumpulan Tafsir Lunyu. 

Pada tahun 1980 Yang Bojun 杨伯峻 (1909–1992) menulis komentar tentang Lunyu yang disebut Lunyu Yizhu 《论语译注》 Terjemahan dan Penjelasan Lunyu. (bwt)

KOMENTAR

BLOGGER
Nama

GERBANG,81,KIBAR KABAR,15,LAYAK NGERTI,50,LORONG,58,NOT,1,PILIHAN,117,SANGGURDI,7,SEPATU,8,TOPI,23,TSN,78,TSUN,4,USL,73,VIDEO,32,YUHO,1,ZATH,1,ZBWT,13,ZEF,23,ZEVA,1,ZKG,28,
ltr
item
Genta Rohani: Perkembangan Kitab Lunyu
Perkembangan Kitab Lunyu
Penyusunan naskah Lunyu sudah dimulai setelah Nabi Kong Zi wafat, sejak masa pemerintahan Raja Muda Lu Ai Gong 鲁哀公 (memerintah tahun 494-467 SM).
https://1.bp.blogspot.com/-6jPIThrjNVI/XthudGjX3YI/AAAAAAAAA24/0dv5oTK8d2A4hQCTFFDIVruATh96rTDJgCK4BGAsYHg/d/lunyu.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-6jPIThrjNVI/XthudGjX3YI/AAAAAAAAA24/0dv5oTK8d2A4hQCTFFDIVruATh96rTDJgCK4BGAsYHg/s72-c-d/lunyu.jpeg
Genta Rohani
https://www.gentarohani.com/2020/06/perkembangan-kitab-lunyu.html
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/2020/06/perkembangan-kitab-lunyu.html
true
9139491462367974246
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Baca lebih Balas Batal Hapus Oleh Beranda PAGES POSTS View All Rekomendasi untuk Anda LABEL ARSIP CARI ALL POSTS Not found any post match with your request Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu lalu Followers Follow KONTEN PREMIUM Harap SHARE untuk membuka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy